• Δυτική Θεσσαλονίκη: Καραβαγγέλη 68, 570 09 Θεσσαλονίκη|Λαγυνά: 15 χμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Καβάλας
  • Υποστήριξη: 2310751241

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1.ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσπάθεια μείωσης της είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους οδηγούς. Προκειμένου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται εξαμηνιαίως η ετησίως και κάθε όχημα να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα και του αιθαλόμετρου για τα πετρελαιοκίνητα.ου οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές.Ο αναλυτής καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τους υδρογονάνθρακες (HC).
Το αιθαλόμετρο μετρά την ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια και είναι υπεύθυνη για το σκουρόχρωμο καπνό που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Κατά τη διαδικασία της μέτρησης των καυσαερίων ενός οχήματος ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας όπως επίσης και ο καταλύτης, αν πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η εξάτμιση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές.
Υπεύθυνοι για αυτή τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων έχουν οριστεί φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΚΤΕΟ.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ- ΑΠΟΚΛΙΣΗ)

Η Μέτρηση σύγκλισης – απόκλισης είναι μέγιστης σημασίας.Η μέτρηση σύγκλισης – απόκλισης ενός οχήματος πραγματοποιείται μέσω ενός οργάνου που λέγεται αποκλισιόμετρο. Πρόκειται για μια επίπεδη μεταλλική πλάκα μήκους ενός μέτρου πάνω από την οποία διέρχεται ο εμπρόσθιος αριστερός τροχός του οχήματος ενώ το όχημα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές στο δάπεδο. Πριν την ολίσθηση των τροχών ελέγχεται η πίεση των ελαστικών.H διατήρηση ευθυγράμμισης πορείας είναι συνώνυμη με την ασφάλεια των επιβατών αλλά και με τη μακροζωία των συστημάτων και εξαρτημάτων του δικύκλου. Τέλος, ένα όχημα που αποκλίνει της ευθείας, φθείρει ανομοιόμορφα το πέλμα των ελαστικών και καταπονεί τους βραχίονες, καθώς και τις αρθρώσεις του συστήματος διεύθυνσής του.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του οχήματος με τους τροχούς. Το σύστημα ανάρτησης εξασφαλίζει άνεση στους επιβαίνοντες του οχήματος, ευστάθεια κατά την πορεία όπως και μείωση των κραδασμών.Κατά τον έλεγχο σύστημα ανάρτησης ελέγχονται τα εξής :

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το σύστημα πέδησης του οχήματος είναι υπεύθυνο για τη μείωση ταχύτητας ή την ακινητοποίηση του οχήματος μας. Κατά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης ελέγχονται τα εξής:

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ

Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός οχήματός μας εξασφαλίζει καθαρότητα στο οπτικό μας πεδίο, την έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας μας ή την ξαφνική επιβράδυνση μας. Επίσης, τα φώτα καθορίζουν τη θέση του οχήματος μας στο δρόμο κατά τις νυχτερινές ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος καθώς επίσης και η λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Ο έλεγχος πραγματοποιείται οπτικά από τον ελεγκτή αλλά και με τη βοήθεια ενός οργάνου που καλείται φωτόμετρο.
Αναλυτικά σ’αυτό το στάδιο ελέγχεται :

7. ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ

1.ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσπάθεια μείωσης της είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους οδηγούς. Προκειμένου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των δικύκλων η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται ετησίως και κάθε δίκυκλο να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και Κάρτα Ήχου(προσεχώς). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα δίκυκλα.
Ο αναλυτής καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Κατά τη διαδικασία της μέτρησης των καυσαερίων ενός δικύκλου ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας όπως επίσης και ο καταλύτης, αν πρόκειται για δίκυκλο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η εξάτμιση του δίκυκλου θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές.
Υπεύθυνοι για αυτή τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων έχουν οριστεί φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΚΤΕΟ.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του δικύκλου με τους τροχούς. Το σύστημα ανάρτησης εξασφαλίζει άνεση στους επιβαίνοντες του δικύκλου, ευστάθεια κατά την πορεία όπως και μείωση των κραδασμών.Κατά τον έλεγχο σύστημα ανάρτησης ελέγχονται τα εξής :
Γενικός ‘Ελεγχος Ελατηρίων-ράβδων στρέψης – αμορτισέρ (διαβρώσεις-κίνδυνος λήσης συνδέσμων-κατάσταση σινεμπλόκ-διαρροες)

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το σύστημα πέδησης του δικύκλου είναι υπεύθυνο για τη μείωση ταχύτητας ή την ακινητοποίηση του δικύκλου μας. Κατά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης ελέγχονται τα εξής:
Μέγιστη δύναμη πέδησης
Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης
Αντλία φρένων, υδραυλικό σύστημα και στάθμη υγρών καθώς και εύκαμπτων και άκαμπτων σωληνώσεων για γενική κατάσταση – διαρροές

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ

Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός δικύκλου μας εξασφαλίζει καθαρότητα στο οπτικό μας πεδίο, την έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας μας ή την ξαφνική επιβράδυνση μας. Επίσης, τα φώτα καθορίζουν τη θέση του δικύκλου μας στο δρόμο κατά τις νυχτερινές ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος καθώς επίσης και η λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Ο έλεγχος πραγματοποιείται οπτικά από τον ελεγκτή αλλά και με τη βοήθεια ενός οργάνου που καλείται φωτόμετρο.

Αναλυτικά σ’αυτό το στάδιο ελέγχεται :

6. ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ